GDV - meting

Meting van het menselijk energieveld

Door professor Korotkov uit Rusland is een nieuw instrument ontwikkeld dat buitengewoon veel toevoegt aan de bekende inzichten en mogelijkheden. Het meet objectief het menselijke energieveld. Visueel wordt gemaakt mogelijke pieken en dalen in het energieveld die iets zeggen over de energie en daarmee de gezondheid of belastbaarheid van het bijbehorende orgaan. Er wordt op verschillende manieren gemeten waardoor het mogelijk is om te onderscheiden of de oorzaak meerlichamelijk is of meer psycho emotioneel.

 Het apparaat heet geautomatiseerde Gas Discharge Visualisatie techniek- kortweg GDV genoemd. De meetmethode is gebaseerd op het bekende Kirlian Effect. 
De GDV techniek maakt gebruik elektronica, optica, CCD-matrix en beeldverwerking met behulp van een krachtige computer. Dit is de eerste techniek die het mogelijk maakt om de verdeling van de menselijke energievelden niet alleen te meten maar ook te visualiseren en te analyseren. De metingen zijn eenvoudig uit te voeren, reproduceerbaar en overzichtelijk grafisch weer te geven.
De GDV-techniek is effectief en betrouwbaar in snelle diagnostische evaluatie van de fysieke gezondheid en psycho-emotionele toestand van patiënten in de conventionele en complementaire geneeskunde

 

 

Tijdens de bespreking van de meting krijg je handvaten aangereikt die inzicht geven in conditioneringen die je weerhouden ten volle vanuit je wezen te functioneren. Je ziel tot expressie te brengen.  Kosten: € 75,-  of $ 90,-(duur ongeveer 1 1/2 uur)  Uitleg GDV meting

U bent bij ons geweest voor een behandeling, waarbij er een energetische meting gedaan is met de GDV-(Gas Discharge Visualisation) apparatuur. Er is van alle tien de vingertoppen twee keer een foto gemaakt, gebruik makend van de Kirlian technologieën. Daarbij heeft het programma van Dhr. Korotkov een berekening gemaakt van de energetische toestand van zowel uw fysiek alsmede uw mentaal- emotionele zijn. Hieronder treft u de uitleg van deze meting.  No filter 

Dit is de mentaal- emotionele meting. Dat wil zeggen, uw “subtiele lichaam” dat verbonden is met uw denken en voelen. Onderaan, bij “area”, staat de waarde aangegeven van uw energiegehalte. Dit is een waarde die door het programma aan uw energiegehalte wordt gekend. Door de metingen die we de afgelopen jaren hebben gedaan, zien we dat de gemiddelde waarde ergens tussen de 17.000 en 22.000 ligt. Verder kijken we naar de lichtblauwe band die om het lichaam wordt weergegeven. Is deze rondom gevuld of vertoont het plaatsen waar geen energie aanwezig is, is deze rustig of wat grillig van vorm. We streven naar een goed gevulde, ononderbroken en rustige lichtblauwe band rondom het lichaam. Onder deze energetische waarde staat ook de symmetrie aangegeven, het evenwicht tussen links (vrouwelijk/voelen) en rechts (mannelijk/denken). Een percentage vanaf 90% is goed.

Filter 
Dit is de fysieke meting, het energieveld van uw fysieke lichaam. Dus letterlijk alle organen en systemen van het lichaam worden hier gemeten. En ook hier streven we naar een rustige, volle en aaneengesloten band rondom het lichaam. Wanneer er op een bepaalde plaats geen energie in deze foto aanwezig is, wil dat niet zeggen dat u letterlijk op deze plaats in het lichaam een energietekort hebt. Iedere zone staat in verbinding met een bepaald orgaan of systeem in het lichaam, wat nader bekeken wordt in het orgaandiagram wat hierna volgt. Wederom staat onderaan de waarde en het percentage van symmetrie aangegeven. 

Wat tevens een punt is waar we naar dienen te kijken, is of het verschil tussen de mentaal- emotionele energie en de fysieke energie voldoende in balans is. Het meest perfect zou zijn een verschil van zo’n 1.500, maar vanaf een verschil van 10.000 moeten we actie ondernemen om de balans te herstellen. In deze beelden komen niet alle aurakleuren voor, daar dit een mooi grafisch weergegeven beeld is om ons in een oogopslag te laten zien of iemand in balans is en dit geen werkelijke aura foto is.

Orgaandiagram 

Op deze foto bent u onderverdeeld in een linker- en rechterzijde van het lichaam. Rondom staan alle organen in Engels aangegeven. Deze staan verderop vertaald in het Nederlands. In deze ronde vlakken staan twee grafieken aangeduid. De mentaal- emotionele meting wordt aangeduid met een rode lijn (bij een tweede meting met een lichtgroene lijn, bij een derde meting met een donkergroene lijn)en de fysieke meting wordt aangeduid met een blauwe lijn (bij een tweede meting met een bruine lijn, bij een derde meting met een paarse lijn). 

Deze ronde vlakken zijn verdeeld in een gele zone, een groene zone en een rode zone. 

Gele zone: wanneer een blauwe lijn uit de grafiek in de gele zone staat aangegeven, duidt dat er op dat dit betreffende orgaan of systeem even wat harder aan het werk is. Er is een onbalans maar het lichaam heeft er al extra energie naar toe gestuurd om de onbalans te herstellen. Er is dus wat over- activiteit, maar er is ook voldoende energie aanwezig. Ditzelfde geldt voor een rode lijn in de gele zone. Dit wil zeggen dat er op dit orgaan of systeem een mentaal- emotionele belasting ligt, waar de geest op dit moment mee bezig is om de disbalans op te lossen.

Rode zone: wanneer een blauwe lijn bij een orgaan of systeem in deze zone wordt aangegeven betekent dit dat er op dat moment een onbalans is ontstaan en het betreffende orgaan en dat deze onvoldoende energie ter beschikking heeft om de balans terug te vinden. We zouden er goed aan doen het orgaan in deze toestand wat te ondersteunen. Ook hier geldt dat wanneer een rode lijn in de rode zone wordt aangegeven, er een mentaal- emotionele belasting op dit orgaan of systeem ligt, waarbij de geest onvoldoende energie heeft op dit moment om de onbalans goed op te lossen.

Groene zone: dit is de balanszone. Wordt een orgaan in deze zone aangeduid, dan is alles goed. Er zijn geen noemenswaardige disbalansen in het lichaam of de geest aanwezig. De middelste “0-lijn” in deze zone is de lijn van perfectie. De lijn van de grafiek mag wellicht wat slingeren binnen de groene zone, maar dat is niet erg, zolang deze maar binnen de groene zone blijft.

 

 

Organenlijst in het Nederlands 

Engels- Nederlands

Coronary vessels- Kransslagaders

Cerebral zone (vessels)- Hersenzone (bloedvaten)

Jaw, Teeth left side/right side- Kaak, Tanden linkerzijde/rechterzijde

Throat, Larynx, Trachea, Thyroid gland- Keel, Strottenhoofd, Luchtpijp, Schildklier

Cardiovascular system- Doorbloedingsysteem

Duodenum- Eerste deel dunne darm met maagklep

Transverse colon- Dwarse dikke darm

Descending colon- Dalende dikke darm

Ascending colon- Stijgende dikke darm

Appendix/Blind Gut- Blinde darm met darmklep

Sigmoid colon- S- vormige deel dikke darm (net voor rectum)

Rectum- Endeldarm (laatste deel dikke darm, voor anus)

Liver- Lever

Right part of heart- Rechter deel van het hart

Left/Right kidney- Linker/Rechter nier

Cervical zone- Nekzone (wervels e.d.)

Thorax zone- Bovenrugzone (wervels e.d.)

Lumbar zone- Onderrugzone (wervels e.d.)

Sacrum- Heiligbeen (net boven de billen)

Urino-genital system- Urine- genitaal systeem

Nervous system- Zenuwsysteem

Immune system- Afweersysteem

Thyroid gland- Schildklier

Epiphysis- Pijnappelklier (hormoonklier in hoofd)

Hypophysis- Hypofyse (hormoonklier in hoofd)

Hypothalamus- Hypothalamus (hormoonklier in hoofd)

Spleen- Milt

Mammary glands, Respiratory system- Borstklieren, Ademhalingssysteem